பச்சைத் தங்கத்தில் பொம்மை செய்வோம்

11/12/2012 07:46:00 AM

ராஜ ராஜ சோழன் - புத்தக மதிப்புரை

8/24/2012 10:36:00 PM

நல்ல தமிழ் அறிவோம்............!

7/29/2012 10:15:00 AM

தபாலில் தவறிய கடிதங்கள்

7/28/2012 09:04:00 PM

நான் ஏற்றிச் சென்ற பள்ளிக் குழந்தைகளை விட்ட பின்னரே மகள் பிணத்தைப் பார்த்தேன்-ஸ்ருதியின் தந்தை

7/26/2012 11:30:00 PM

About me

Grew up in a small village. Business Consultant in Advertisement, Branding, Website development, Promotional Design and Application development industry.

Like Us on facebook