, ,

மஞ்சள் பால்...

8/30/2013 08:16:00 PM
, ,

பருக்கள் வராமல் இருக்க..

8/30/2013 08:03:00 PM
, ,

முகப்பரு தழும்பு மறைய வேண்டுமா???

8/30/2013 08:00:00 PM
, ,

இள நரை மறையணுமா?

8/30/2013 07:37:00 PM

ஒரு குட்டி கதை --- படிச்சுப் பாருங்களேன்

8/24/2013 03:46:00 PM

முலாய்

8/24/2013 03:01:00 PM

பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர்; தொகுத்தவற்றுள் எல்லாந் தலை. -திருக்குறள் 322

8/24/2013 02:59:00 PM
, ,

GMO..... மரபணு மாற்றுப் பயிர்.

8/24/2013 02:49:00 PM
, ,

.GMO கோழி

8/24/2013 02:46:00 PM

படியளந்தார் பண்டைத் தமிழர்! நாம் எப்படி இருக்கிறோம்..?

8/24/2013 02:43:00 PM

ஒரு ஏக்கரில் ரூ.3,50,000 லாபம்… ரெட்லேடி பப்பாளி

8/24/2013 02:42:00 PM

பளிங்குக் கல்லில் கட்டினால் மட்டும் தான் பாசமா?

8/24/2013 11:08:00 AM

ஒரு தமிழ் நிறுவனத்தின் சாதனை

8/24/2013 10:54:00 AM

படித்ததில் பிடித்தது

8/23/2013 09:55:00 PM
, ,

சித்த மருத்துவம்

8/23/2013 08:13:00 PM

About me

Grew up in a small village. Business Consultant in Advertisement, Branding, Website development, Promotional Design and Application development industry.

Like Us on facebook