கல்லூரி காலம் முதல் நான் எழுதிய கவிதைகளின் தொகுப்பு - 3

11/28/2010 11:33:00 PM

கல்லூரி காலம் முதல் நான் எழுதிய கவிதைகளின் தொகுப்பு - 2

11/28/2010 11:09:00 PM

Facts of Life - Worth reading

11/27/2010 05:14:00 PM

RIGHT TO EMERGENCY CARE

11/27/2010 04:33:00 PM

3 things which Microsoft can never Explain

11/26/2010 11:18:00 PM

Good example why planning is required

11/26/2010 11:05:00 PM

Scientific Explanation: Gayatri Mantra

11/25/2010 10:40:00 PM

Reactions of different people (for fun)

11/25/2010 10:26:00 PM

How to Catch a LION (for Fun)

11/25/2010 10:20:00 PM

அத்வானி - புத்தகத்தைப் பற்றிய விமர்சனங்கள்

11/25/2010 08:32:00 PM

குஜராத்தின் அசுர வளர்ச்சி - ஒரு அலசல் !

11/16/2010 07:10:00 PM

தெரிந்து கொள்வோம் - பக்ரீத் பண்டிகை: ஏன்?

11/16/2010 06:57:00 PM

மனித உரிமை மனிதர்களுக்கு மட்டுமே!

11/16/2010 06:54:00 PM

30 நதிகளை இணைப்பது சாத்தியமே

11/16/2010 06:34:00 PM

குஜராத்தில்அபார வளர்ச்சி: சென்னையை கலக்கினார் மோடி

11/15/2010 10:29:00 AM

About me

Grew up in a small village. Business Consultant in Advertisement, Branding, Website development, Promotional Design and Application development industry.

Like Us on facebook