துளியூண்டு கறை

2/07/2014 11:03:00 AM

பளிச்சுன்னு சட்டை போட்டுக்கிட்டு வரும்போதுதா்ன், சர்ருன்னு போற வாகனச் சகதியோ...
காக்கா எச்சமோ்... விழுந்து கறையாக்கும்.
சட்டை சந்தோஷம். துளியூண்டு கறை வருத்தம்.
ஆனாலும் துளியூண்டு பத்தி மட்டுமே நினைச்சு, 
அதுலயே தொக்கி நிக்கிறதுதான் மனுஷ புத்தி.
வாழ்க்கைல இப்படித்தான்...
சகதியாவும் கறையாவும் நிறைய்ய, சின்னச் சின்ன சம்பவங்கள் நடக்கும். அதை சடுதில தூக்கியெறிஞ்சுட்டுப் போயிட்டிருக்கறதுதான்... பொழப்பு நல்லாருக்கும்!
நிம்மதியா இருப்போம்!


Thanks
Ramji Venkatraman

You Might Also Like

0 comments

About me

Grew up in a small village. Business Consultant in Advertisement, Branding, Website development, Promotional Design and Application development industry.

Like Us on facebook